Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Johan Georg Hannemann: Mennesket den absurde robot? Johan Georg Hannemann:
Mennesket den absurde robot?

Pris: kr. 45,00
Bogen er udsolgt
 

 
Som anerkendt forsker og international stålekspert var forfatteren hele livet optaget af spørgsmålet om fri vilje kontra kausalitet, derterminisme og tilfældighed, og han fandt i Martinus' kosmologi en nøgle, der kunne løse dette problem på en måde, der tilfredsstillede såvel følelsen som intellektet - hjertet som hjernen.

I sin bog redegør han for denne løsning med særlig betoning af den kobling, der hos Martinus består mellem Jeg'et, bevidstheden og stoffet, mellem objektiv og subjektiv virkelighed.


Indholdsfortegnelse

Forord

1. DEL: FRI VILJE ELLER ROBOT?

1. afsnit: Fri vilje med tilhørende begreber
Indledning
Begrebet vilje
Begrebet man eller jeg
Begrebet fri vilje
Real og ideal definition af fri vilje
Ukontrolleret og kontrolleret vilje
Samvittighed
Indetermineret frihed

2. afsnit: Kausalitet kontra tilfældighed
Kausalitet og tilfældighed
Årsagsprincippets gyldighed
Interferensfænomener
Radioaktive processer
Modelforsøg med terninger
Individuel og kollektiv beskrivelse
Udtalelser af Einstein og Planck
Er tilfældighedsbegrebet logisk?

3. afsnit: Mennesket kontra robotten
Svarer kausalitet til automatik?
Det levende væsen
Individets livsvilje
Individets bevidsthed
Den fysiske organismes tilblivelse
Er det levende væsen en robot?
Kausalitet er et livsprincip
Kausalitet og determinisme

4. afsnit: Oplevelse, indetermineret fornyelse
Oplevelse
Oplevelse sker i nuet
Oplevelse er fornyelse
Mennesket har en indetermineret fri vilje


2. DEL: DEN ABSURDE TILVÆRELSE

1. afsnit: Skabelse, valg, ansvar og skyld
Et koncentrat af første del
Skabelse
Valg
Ansvar og skyld

2. afsnit: Tilværelsens absurditet og kontraster
Menneskenes situation
Faste holdepunkter
Menneskets bevidsthed
Kontrastprincippet
De to kontrastverdener
Organismefunktioners kontraster
Bevidsthedens kontraster
Overgangszonens funktion
Retfærdighed

3. afsnit: Mennesket med dets problemer
Menneskenes værk
Arv og milieu
Sygdomme
Isolation
Den egentlige og den uegentlige verden
Den etiske norm
Opgør med sig selv
Fri vilje


3. DEL: UDVIKLING

1. afsnit: Mennesket kontra dyret
Lighed mellem mennesket og dyret
Forskel mellem mennesket og dyret

2. afsnit: Grundenergierne samt kredsløbets livszoner
Spiralkredsløbet
Grundenergiernes konstellationer i de forskellige livszoner
Begrebet energi
Tyngde- og følelsesenergien
Hukommelsesenergien
Intelligensenergien
Intuitionsenergien
Instinktenergien

3. afsnit: Udviklingen og dens virkninger
Vor begrænsede viden
Energiernes maksimumsudfoldelse
Kontrastvirkning
Polprincippet
Udviklingens kontinuitet
Menneskehedens situation, et udviklingsstadium
Mulighed for fred


Bibliografiske oplysninger

195 sider,
ISBN 87-418-3506-9
Borgen 1970
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Ole Therkelsen: Kosmiske Lektioner 201-400
(29/7 2018)


Martinus: Grand Kursus
(4/5 2018)


Sören Grind: Livet - et spørgsmål om kærlighed
(13/6 2017)

Nye udgaver af Ole Therkelsens bøger:
Forsiden på Ole Therkelsens bog: Martinus og den ny verdensmoral
dansk, engelsk, tysk, spansk og esperanto, og
Forsiden på Ole Therkelsens bog: Martinus, Darwin og Intelligent Design
dansk, engelsk, tysk, spansk, fransk og russisk.
(13/4 2016)

Forside på Else Byskovs bog, Ægteskabets nedtur
Else Byskov: Ægteskabets nedtur
(13/10 2015)

Martinus: Det Evige Verdensbillede, bog 6, er udkommet.
(11/5 2015)

Ny præsentationstekst til Søren Olsens bog, Følsom logikk, skrevet af Søren selv.
(4/1 2015)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58