Menu-ikon
Kurv-ikon
Ole Therkelsen: Martinus, Darwin och intelligent design (svensk)
Ole Therkelsen:
Martinus, Darwin och intelligent design (svensk)

Pris: kr. 195,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Martinus kosmologi är evigt aktuell och går här i dialog med Darwins evolutionsteori och intelligent design.

Darwin tar utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av naturlig selektion; intelligent design försöker rent vetenskapligt påvisa, att det finns en större intelligens bakom all skapelse. I samband med dessa två teorier ger föredragshållaren och lektorn i kemi och biologi Ole Therkelsen en tredje förklaringsmodell på de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och beskaffenhet, nämligen Martinus Kosmologi.

Den danske andliga forskaren Martinus (1890-1981) ser världsalltet som ett alltomfattande levande väsen, som vi alla lever i, där livsupplevelsen sker genom en oändlig utveckling. Här är kontraster som ljus och mörker, behag och obehag, gott och ont absolut nödvändiga för en ständig förnyelse av medvetandet.

Martinus lära har i det stora hela förbisetts under de senaste årens skapelsedebatt. Den bjuder på en intressant och perspektivrik infallsvinkel och styrker både darwinismens och intelligent designteorins position och berättigande. Martinus argumenterar för en evolution, som är baserad på de levande väsendenas eget medvetande och erfarenhetsinsamling, och han ger en inblick i människans framtida utveckling mot fullkomlighet.

Boken belyser en lång rad frågor om MARTINUS, DARWIN OCH INTELLIGENT DESIGN och vänder sig till alla som intresserar sig för utveckling, oavsett om det är utifrån en naturvetenskaplig, andlig eller religiös synvinkel.

Boken kan också läsas som en introduktion till Martinus Kosmologi.

Ole Therkelsen f. 1948

Civilingenjör och biolog. Ole Therkelsen skriver dels på bakgrund av sin utbildning som kemist (DTU) och biolog (KU), dels utifrån sitt livslånga engagemang i Martinus Kosmologi. Sedan 1980 har han hållit över 1200 föredrag om kosmologin i femton länder på sex olika språk, varav flera kan höras på www.oletherkelsen.dk

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58