Menu-ikon
Kurv-ikon
Johan Georg Hannemann: Er Gud en realitet?, 2. sortering
Johan Georg Hannemann:
Er Gud en realitet?, 2. sortering

Pris: kr. 35,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Lettere beskadiget eksemplar, som sælges til halv pris. Findes også i normal kvalitet.


Bagsidetekst

JOHAN GEORG HANNEMANN
(1907-1980)
Civilingeniør, dr. techn. og professor ved Danmarks tekniske Højskole i bygningsingeniørernes hovedfag: bærende konstruktioner. Medstifter af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll & Hannemann. Kendt for sin virksomhed som fremragende konstruktør af broer, halkonstruktioner, fjernsynsmaster og andre utraditionelle stålkonstruktioner.
Kendt i en snævrere kreds for sit livslange, levende engagement i humanistisk-filosofiske spørgsmål, som han uddybede i talrige artikler og foredrag. Denne hans anden og sidste bog herom nåede han netop at skrive færdig kort før sin død.

Er det en nytteløs opgave at søge at bevise Guds eksistens? Skal vi opgivende underkaste os den »dødshypotese«, som er den materielle videnskabs opfattelse af universet: et livløst mekanisk-kemisk maskineri drevet af blind tilfældighed uden hensigt? Hannemann mener nej og har skrevet sin bog »som et forsøg på ved logisk tænkning, i relation til Martinus' analyser og verdensbillede, at overbevise mig selvom, at Gud er en realitet«.

Hannemann fulgte gennem mere end 50 år den danske intuitive tænker Martinus' arbejde og forfatterskab og hævder med stor styrke sin overbevisning om, at Martinus' verdensbillede udgør en »livshypotese«, som vil kunne fastholdes over for selv den skarpeste intelligensmæssige og logiske kritik, og som munder ud i, at universet tværtimod er en levende organisme, styret af den allerhøjeste intellektuelle logik og hensigtsmæssighed med alkærligheden som livets evige grundlov.

Bogen former sig som en koncentreret, personligt præget gennemgang og analyse af Martinus' verdensbillede og rummer som et naturligt tillæg et yderligere efterladt manuskript til en artikel om det centrale begreb »fri vilje«, der analyseres ud fra den samme livsanskuelse.


Indholdsfortegnelse

FORORD

INDLEDNING
Menneskets indstilling til begrebet GUD
Gudsbegrebets omdannelse

1. MENNESKET
Definition af det levende væsen
Livs- og dødshypotesen
Opleveprocessen
Opleveprocessen materialistisk betragtet
Det levende væsen
Organismen, væsenets sanse- og manifestationsredskab
Reinkarnation
Mulighed for at fatte Gud

2. LIVSPRINCIPPERNE
Rum og tid
Kontrastprincippet
Perspektivprincippet
Livsenhedsprincippet
De seks grundenergier
De seks tilværelsesformer
Polprincippet
Spiralkredsløbet
Tilværelseszonernes energikonstellationer
Figur 1: Et levende væsens energikonstellation
Eksempel: Jordmennesket
Figur 2: Energikonstellationerne i det evige livs seks tilværelseszoner
Væsenernes »rejse« i spiralkredsløbet
Et tankeeksperiment

3. KAN GUDS EKSISTENS BEVISES?
Oversigtsmæssig repetition
Mulighed for verifikation (bevisførelse)
Energikonstellationen i dyreriget
Udviklingsaspektet
Poludviklingen
Kredsløbets lyse og mørke del
Organismeskabelse
Organismeudvikling

4. ERKENDELSE AF GUD
Forudsætninger for erkendelse af Gud
Spiralkredsløbet som Guds organisme
Samarbejdet ved organismeskabelser
Figur 3: Guds skabende virksomhed
Guds primære og Guds sekundære bevidsthed
Guds vekselvirkning med væsenerne
Skæbneloven
Er de logiske krav til Gudsbegrebet opfyldt?
Værdien af intellektuel erkendelse af Gud

TILLÆG

FRI VILJE
Definition af vilje og fri vilje
Fri vilje, kausalitet, determinisme, tilfældighed
Eksisterer tilfældighed?
Kausalitet og determinisme – livet som fornyelse
De fem aktive grundenergier
Ansvar
Viljens frihedsgrad
Et filosofisk tankedril
Kausalitet udgør en grundlov
En tankemodel
Frihedsbegrebet
Udviklingen: Dyr, menneske, rigtigt menneske


Bibliografiske oplysninger

154 sider, illustreret
ISBN 87-418-5418-7
Borgen, 1983

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58