Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Du kan også følge Martinusshop på Facebook

Per Bruus-Jensen: »X«, bind 1-4, 2. sortering Per Bruus-Jensen:
»X«, bind 1-4, 2. sortering

Pris: kr. 595,00
Restlager
 

 
Er på lager
- en komplet indføring i Martinus' kosmologi


Mindre pæne eksemplarer, som sælges til nedsat pris. Findes også i normal kvalitet.


Bagsidetekst


MARTINUS' KOSMOLOGI

Kosmologi – læren om kosmos, det ordnede verdensalt eller modsætningen til kaos.

Med baggrund i en række gennemgribende intuitionsoplevelser tegner Martinus' kosmologi et billede af verdensaltets åndelige grundlag og struktur, dets evige love og principper.

Ifølge dette billede er verdensaltet et levende gigantvæsen, der efter holistiske principper eksisterer som opsplittet i en uendelig skare levende enheder, der alle eksisterer i gigantvæsenets billede. Disse enheder er de kendte levende væsener – bl.a. dig og mig.

Bag den fysiske organisme er hvert eneste levende væsen udrustet med en særlig parafysisk struktur. der er uforgængelig og herved gør livsenheden udødelig, akkurat som det universelle gigantvæsen er udødeligt.

Det evige liv former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution, der hæver dem til stadig voksende højder af indsigt i karakteren af det universelle gigantvæsens liv og tilværelse.

Martinus' kosmologi munder ud i, at verdensaltets grundtone bag om alle lidelser og mørke tildragelser er guddommelig kærlighed, ført ud i livet via almagt og alvidenhed. Enhver tildragelse er nemlig led i et eventyrligt eksperiment, det universelle alvæsen evigt udfører med sig selv.


Om forfatteren

Per Bruus-Jensen (1932-)
Påbegyndte i 1955 uddannelse ved forstvæsenet, der to år senere blev afbrudt ved en arbejdsulykke. Kom i 1958 i berøring med Martinus' Institut og modtog her en dybtgående indføring i det kosmiske verdensbillede af Martinus personligt. Har foruden nærværende indføringsværk (4 bind) udgivet en afhandling i to bind om det erkendelsesteoretiske indhold i Martinus' kosmologi. Er også kendt som artikelforfatter, foredragsholder og kursusleder i Sverige, Norge og Danmark.


Indholdsfortegnelse

BIND 1
I Begyndelsen . . .
Martinus - en kort præsentation
Introduktion
DET LEVENDE VÆSEN
1. Det levende væsens evighedsnatur
2. Det levende væsens grundanalyse
3. Det levende væsen og virkningsprincippets generalkategorier
4. »Det skabte« og tilværelsens fem universelle bevægelses arter
5. »Det skabte« og verdensaltets kosmiske grundenergier
6. Det levende væsens bevidsthed
7. Grundenergierne og bevidsthedens apparat
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling
Fortegnelse over marginnoter på basis af kapitel- og lektioninddeling

BIND 2
INTRODUKTION
Det levende væsen i tilbageblik

Andet afsnit
LIVETS MEKANISMER
8. Kontrastprincippet
9. Perspektivprincippet
10. Kredsløbsprincippet
11. Reinkarnationsprincippet
12. Det levende væsen og døden
13. Det levende væsens selvopholdelsesdrift
14. Det levende væsens vilje
15. Det levende væsens skæbnedannelse
16. Det levende væsen og bønnens korrespondanceform
Efterskrift til første og andet hovedafsnit
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og lektioninddeling

BIND 3
Tredie afsnit
LIVETS KOSMISKE GRUNDPLAN
17. Stof- og livsenhedsprincippet
18. Verdensaltets tre kosmiske sanseområder
19. De kosmiske organismeprincipper og deres organisation
20. Sult- og mætteisesprincippet
21. Evolution, udvikling og indvikling
22. Spiralkredsløbet og grundenergiernes evige organisation
23 . Verdensaltets kosmiske tilværelsesplaner
24. Egoisme - altruisme
25. Forældre- og verdensgenløsningsprincippet

Fjerde afsnit
ÅNDSFORSKNING OG MATERIEFORSKNING
26. Den ydre og den indre verden
27. Sansningen fra oven og fra neden
28. På langs og på tværs af materien
Efterskrift til fjerde afsnit
Efterskrift til 3. bind
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og lektioninddeling

BIND 4
Femte afsnit
SEKSUALISME
29. Polprincippet og den højeste ild
30. Det levende væsens psyko-sympatiske anlæg
31. Den intellektuelle og den emotionelle seksualisme
32. Det seksuelle dobbeltkredsløb
33. Det jordiske menneskes seksuelle forvandling
34. Ensomhed - tosomhed - flersomhed

Sjette afsnit
DEN KOSMISKE LIVSANSKUELSE
35. Den mørke og den lyse verdensmoral
36. Fra den lyse til den mørke verdensmoral
37. Fra den mørke til den lyse verdensmoral
38. Vendepunktet - den mørke verdensmorals undergang
39. Vårbrud - menneskeheden og den homokratiske epokes indledning
40. En ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske moralkodeks
EFTERSKRIFT
Den homokratiske epokes tidshorisont

Syvende afsnit
VERDENSALTETS GUDDOM
41. Guddommen og verdensaltets grundanalyse
42. Guddommen og livets oplevelse
43. Guds bevidsthedsfornyelse
Generelt efterskrift og historisk tilbageblik


Stikordsregister over alle fire bind

Komplet stikordsregister på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til Per Bruus-Jensens fire X-bøger. Indekset er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samarbejde med Per Bruus-Jensen.


Bibliografiske oplysninger

448 + 452 + 464 + 472 sider, illustreret
ISBN: 87-88652-26-2, 87-88652-08-4, 87-88652-09-2, 87-88652-10-6
Nordisk Impuls, 1997, 1987, 1988, 1989
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Per Bruus-Jensen: Sol & Måne
(31/7 2023)


Sv. Å. Rossen: Martinus’ kosmiske verdensbillede og åndshistorien, bind 1 og 2
(19/3 2023)


Olav Johansson: Kosmisk rejsende
(17/12 2022)


Sören Grind: Reinkarnation
(22/6 2022)


Martinus: Gennem døden - temabog 1
(27/4 2022)


Else Byskov: De bedst tilgængelige beviser for at menneskets bevidsthed overlever døden
(27/4 2022)


Byskov & McMahon: Livet efter Døden i en Nøddeskal
(27/4 2022)


Rune Östensson: Univers - hvem er du?
(22/4 2022)


Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
(7/6 2021)


Søren Jensen: Pengene eller livet?
(19/4 2020)


Byskov & McMahon: Skæbne og karma i en nøddeskal
(16/4 2020)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58