Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Vejen til paradis (småbog 25)
Martinus:
Vejen til paradis (småbog 25)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Mange mennesker tror, at døden er et totalt ophør af liv og tilværelse. Men Martinus viser, at vi både har en fysisk og en åndelig sansehorisont. Efter ”døden” kan vi derfor sanse og skabe uafhængigt af den fysiske organisme. Døden bliver således en guddommelig befrielse fra alderdom, sygdom, sorg og lidelse. Der gives et indblik i livet mellem de fysiske inkarnationer.


Indholdsfortegnelse

1. Hvorfor jordens mennesker lever i et skæbnemæssigt mørke
2. Væsenernes ulykkelige skæbner er ikke en “straf” for begåede “synder”
3. Hvad der får menneskene til at danne sig forestillinger om “paradis” og “helvede”
4. Menneskenes positive og negative tro på livet efter døden
5. De mellemkosmiske tankeopbygninger på det fysiske tilværelsesplan
6. De makrokosmiske og de mikrokosmiske tankeopbygninger på det fysiske plan
7. Hvorfor vor livsoplevelse udgør fornemmelsen af en “indre” og en “ydre” verden
8. Hvorfor menneskene tror, at døden er et totalt ophør af liv og tilværelse
9. Forskellen på den fysiske og den åndelige livsoplevelses- og skabeevne
10. Den stråleformige eller åndelige materie
11. Et sanseområde i hvilket de levende væsener kan sanse og skabe uafhængigt af den fysiske organisme
12. De såkaldte “døde” lever i fuld akti­vitet på det åndelige tilværelsesplan
13. Hvorfor de levende væsener må inkarnere i fysisk materie
14. Det levende væsens fysiske organisme er kun en midlertidig tilbygning til dets primære åndelige struktur
15. Hvorfor det fysiske og det åndelige plan må være adskilte
16. Hvorfor det levende væsen må gennemgå de fysiske genfødelser som plante, dyr og menneske
17. Livsloven der betinger, at det levende væsens manifestation eller skabelse skal være logisk
18. Genskabelsen af det levende væsens bevidsthed i ethvert nyt spiralkredsløb
19. Lidelserne er kosmiske visdomskilder og danner vejen til kærligheden eller til kulminationen af livets oplevelse
20. Væsenets tilegnelse af den fuld­komneste tænkeevne og reinkarnationens ophør
21. Den åndelige verden er glædens og lykkens land, medens den fysiske verden er Guds værksted for skabelsen af “mennesket i Guds billede”
22. Døden er porten til paradiset
23. Døden er en livsbetingelse for opnåelsen af den højeste legemlige og mentale fuldkommenhed
24. Væsenets forandrede tilværelse efter døden
25. Skærsild og paradis
26. Døden som en guddommelig befrielse fra alderdom, sygdom, sorg og lidelse
27. Det åndelige tilværelsesplan er en kulminerende lysverden for alt levende
28. Den åndelige og den fysiske verdens gensidige tankekopier
29. Det levende væsens bevidsthed og tankebilleder
30. Det levende væsens to sansehorisonter: den fysiske og den åndelige
31. Der hvor Bibelens udtrykte “forbandelser” over “synden” finder sted, og hvor den ikke finder sted
32. Skærsilden er en forberedelses­epoke til oplevelsen af paradiset
33. Hvor reinkarnationen bliver overflødig og ophører
34. Hvorfor alle væsener oplever et for hver især tilpasset paradis
35. Hvorfor paradiset er en kulminerende lysoplevelse og skærsilden er en kulminerende mørkeoplevelse
36. Hvor Bibelens udtrykte “forbandelser” bliver til velsignelse for mennesket
37. Paradisepoken som en guddommelig kærtegnsåbenbaring for det levende væsen i dets passage igennem spiralkredsløbets kulmination af mørke
38. Ønskedrømmenes virkelighedsverden, væsenernes paradis eller livets solskinsegne og hjemstavn
39. Kunstnernes paradis
40. De ufærdige menneskers ønsketilværelse eller paradis
41. Det levende væsens absolutte sande paradis
42. Hvor Jesu ord: “I min Faders hus er der mange boliger ...” bliver til virkelighed
43. Den kristne verdensreligions kirkelige forkyndelse af paradis og helvede
44. En retspraksis der er kulminationen af uretfærdighed, og en guddom der dikterer mennesker en leveregel, han ikke selv praktiserer
45. En afsporet guddomsopfattelse
46. Et afsporet guddomsbilledes undergang og en ny verdensepokes fødsel, i hvilken der hverken er “synd”, “straf” eller dødsfrygt
47. Der er kosmisk set sørget godt for alle levende væsener
48. Når menneskene får en mørk skærsildsoplevelse på grund af deres religion
49. Væsenerne i skærsilden og skytsenglenes indgriben
50. Væsenernes religiøse paradis og andre ønskedrømme
51. Det inhumane eller dyriske paradis
52. Det humane eller menneskelige paradis
53. Væsenernes indbyrdes korrespondance i paradiset
54. Den normale korrespondance­forbindelse mellem de fysiske og de åndelige væsener
55. Situationer i hvilke fysiske væsener kan blive besat af ånder
56. Livets vej eller vejen til paradiset
57. Livets højeste paradis


Bibliografiske oplysninger

136 sider
ISBN: 978-87-575-0358-6
6. udgave, 1. oplag
Martinus Institut, 2013

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58