Menu-ikon
Kurv-ikon
Johan Georg Hannemann (1907-1980) var civilingeniør og dr. tecn. og professor ved DtH (som nu hedder DTU). Hannemann fulgte Martinus' arbejde i mere end 50 år fra 1930 til 1980, og i 1967 oprettede han M-fonden til støtte for arbejde, "der kan knytte forbindelse mellem vestens og østens forskellige religiøse og etiske opfattelser og skabe tolerance over for andre samfund med deres forskellige tænke- og væremåder." Han holdt ofte foredrag og skrev artikler om Martinus' verdensbillede.
Forside

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58