Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Den ideelle føde (småbog 5)
Martinus:
Den ideelle føde (småbog 5)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Jo mere forfinet det moderne menneske bliver, desto finere ernæring må vores organisme have. Forkert ernæring har stor indflydelse på vores skæbne. Hvorfor den vegetariske føde er sundere end den animalske. Hvad er den mest ideelle føde for nutidsmennesket? Martinus giver vink til den begyndende vegetar, der gerne vil være fri for sygdomme og undgå drab og dyremishandling.


Indholdsfortegnelse

1. Jordmenneskets ernæringssanser er forkvaklede
2. Når individet hverken har instinkt eller intelligens til at vælge den absolut fuldkomne føde
3. Aspiranter til kommende abnorme inkarnationer eller tilværelser
4. Hvorfor jordmennesket fortrinsvis spiser grove animalske fødemidler
5. Det femte bud og det blod- og kødnydende menneske
6. De uheldige ernæringsforholds indflydelse på sit ophavs skæbnedannelse
7. Indvendinger imod den animalske, narkotiske ernærings ophør og deres imødegåelse
8. Når den naturlige smagsevne er sat over styr
9. Virkningerne af uheldig ernæring kan følge individet gennem flere inkarnationer
10. Nødvendigheden af smagsevnens omformning
11. Hvorfor vegetarisk føde repræsenterer mindre drab end animalsk føde
12. “Tankeprocessen nedenfra” og “tankeprocessen ovenfra”
13. “Livsenheder”
14. Et “synderegister”, der er langt større end det, man ellers beder Gud om tilgivelse for
15. Hvorfor man udtrykker “livsenhederne” som “vibration”, “stof” eller “materie”
16. Vor lykke beror ikke alene på vort forhold til vore medvæsener, men også på vort forhold til "livsenhederne" eller "stoffet" i vor organisme
17. Livsenhedsprincippet i verdensaltet
18. “Indre” og “ydre” betingelser for livsenhederne eller mikrovæsenerne i vor organisme såvel som for os selv
19. Da “livsenheden” udgør materiens “urstof”, bliver verdensaltet identisk med et ocean af “evigt liv”
20. Når “levende” ting betragtes som “døde”
21. Det levende væsens “egenvibration” og stoffets “egenvibration”
22. Total mangel på moralsk indsigt i individets forhold til de myriader af væsener, der udgør dets “stof”
23. Hvorfor den vegetariske føde er sundere næring end den animalske
24. Hvorfor man koger maden. “A-livsenheder” og “B-livsenheder”
25. En midlertidig fuldkommen føde for det sande gudemenneske
26. Nutiden og fremtiden
27. “Den ideelle føde” for nutidsmennesket
28. Mellemledet mellem kød- og frugternæringen
29. Kogningen af de grove eller vanskeligst fordøjelige vegetariske produkter bibeholdes
30. Hvorfor det rene frugtkød bliver fremtidsmenneskets føde
31. Nogle vink til den begyndende vegetar
32. Bedøvende, berusende og stimulerende nydelsesmidler kan ikke være identisk med retmæssig føde
33. Når man er uden kærlighed til de mikroskopiske væsener, der udgør “stoffet” i vor egen organisme


Bibliografiske oplysninger

146 sider
ISBN: 978-87-575-0348-7
7. udgave
Martinus Institut, 2019

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58