Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Reinkarnationsprincippet (småbog 16)
Martinus:
Reinkarnationsprincippet (småbog 16)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
Reinkarnationsprincippet
Universets mælkeveje
Unaturlighed træthed
Gennem verdensaltets tomhed

Forklarer, hvordan døden skal ophøre med at være et mysterium for os. Artiklen Universets mælkeveje placerer mennesket mellem det kæmpemæssige verdensrum, makrokosmos, og det mikrokosmos, som bl.a. vores organisme består af. Artiklen Unaturlig træthed giver en forklaring på den træthed og depression, som er meget udbredt blandt nutidens mennesker. Artiklen Gennem verdensaltets tomrum er en livsbekræftende rejse gennem det tilsyneladende ”tomrum”, som i virkeligheden viser sig at være et hav af bevidsthed.


Indholdsfortegnelse

Reinkarnationsprincippet
1. Døden skal ophøre med at være et mysterium
2. Organismeforvandling
3. De jordiske menneskers organismeudskiftning
4. Total og partiel organismeudskiftning
5. At lære at dø ved at lære at leve

Universets mælkeveje
1. Det fysiske verdensrum
2. Makrokosmos og mikrokosmos
3. Kaotisk bevidsthed og kosmisk bevidsthed
4. “Mennesket i Guds billede” er ved at blive sabt
5. De åndelige perspektivers nødvendighed
6. “Tomrummet” er ikke tomt
7. Mennesket og kosmos

Unaturlighed træthed
1. Træthed og depression inden for alle samfundsklasser
2. Livslede og selvmedlidenhed
3. Sjælelige invalider
4. Den store mentale belastning af det moderne menneske
5. Større sensibilitet og forestillingsevne
6. Forestillingsevnens forbindelse med egoisme og selvoptagethed
7. Mentale konflikter og selvsuggestion
8. Selvmedlidenhedens eller “martyriets” tunge byrde
9. Selvtyranniets virkninger
10. En ny menneskelig livsbetingelse
11. Tilværelsens og næstekærlighedens livgivende kraft

Gennem verdensaltets tomhed
1. Afstande i verdensrummet
2. Stjernesystemets fremkomst og forsvinden
3. Tomrummet er en åndelig verden
4. Religiøs og intellektuel primitivitet
5. Vor tankeverden er en del af tomrummet eller den usynlige verden
6. Hvorfor Gud er “i himlen”
7. “Fødsel” og “død”
8. Vort evige “jeg” bag materien
9. For de højeste åndelige evner og sanser eksisterer der intet tomrum
10. Den fysiske verden er en sekundær verden
11. Jordkloden er en levende organisme, vi ikke kan forlade i fysisk tilstand

Bibliografiske oplysninger

97 sider
ISBN: 978-87-575-0268-8
4. udgave
Martinus Institut, 2010

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58