Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Du kan også følge Martinusshop på Facebook

Martinus: Verdensreligion og verdenspolitik (småbog 17) Martinus:
Verdensreligion og verdenspolitik (småbog 17)

Pris: kr. 95,00
 

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
Jordmenneskets skæbneårsag
Pilatus, Kristus og Barrabas
Verdensreligion og verdenspolitik
Hvorfor skal man tilgive sin næste?

Giver os svar på vort daglige livs mysterium: Hvorfor er der krig og lidelser? Artiklen Jordmenneskets skæbneårsag viser, at offertanken må erstattes med indsigten i, at man selv skaber sin skæbne. I artiklen Pilatus, Kristus og Barrabas ser vi, at disse personer repræsenterer tre sider af menneskets psyke. I artiklen Hvorfor skal man tilgive sin næste? analyseres forskellen mellem principperne ”ret” og ”magt”, og hvordan tilgivelse skaber fred.


Indholdsfortegnelse

Jordmenneskets skæbneårsag
1. Troen på guddommelig hævn og favorisering
2. “Offer” og “forsoning” i kristendommen
3. Lidelseserfaringer
4. Vor egen “korsfæstelse”
5. Vi er selv vor egen skæbneårsag

Pilatus, Kristus og Barrabas
1. Påskeevangeliet og det moderne menneskes sindelag
2. Tre roller i menneskets psyke
3. Pilatusmentaliteten som det herskende sindelag
4. Pilatus’ gode vilje
5. Kompromisløsninger
6. Angsten for “de andres” mening
7. Nikodemus- og Pilatusmentalitet
8. Den moderne Pilatus’ alvorlige situation
9. Kristusmentalitetens frigivelse fører til “korsfæstelse”, men også til “opstandelse”
10. “Opstandelsen” eller “den store fødsel”

Verdensreligion og verdenspolitik
1. Det daglige livs mysterium
2. Hvorfor krig, ragnarok og lidelser?
3. Menneskenes misforståelse af de kristne verdensidealer
4. Hvad dommedagsepoken betyder
5. Religion og politik identiske

Hvorfor skal man tilgive sin næste?
1. Lovgivning og stat i vor tid
2. Love med tilbagevirkende kraft
3. Frihedskamp og kristendom
4. Kristendom og krigshåndværk
5. De stridende parters “bøn” om sejr
6. Kristi væremåde er den sande kristendom
7. Mennesket i Guds billede
8. Mennesket i sfinksens billede
9. Selvopholdelsesdrift og handlemåde
10. Det jordiske menneske repræsenterer et vendepunkt i udviklingen
11. Magtprincippet og retsprincippet
12. Skæbnedannelsen og det dyriske i menneskets natur
13. Kristus som forbillede på menneskelig natur


Bibliografiske oplysninger

100 sider
ISBN 978-87-575-0269-5
2. udgave, 3. oplag
Martinus Institut, 2010
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Per Bruus-Jensen: Sol & Måne
(31/7 2023)


Sv. Å. Rossen: Martinus’ kosmiske verdensbillede og åndshistorien, bind 1 og 2
(19/3 2023)


Olav Johansson: Kosmisk rejsende
(17/12 2022)


Sören Grind: Reinkarnation
(22/6 2022)


Martinus: Gennem døden - temabog 1
(27/4 2022)


Else Byskov: De bedst tilgængelige beviser for at menneskets bevidsthed overlever døden
(27/4 2022)


Byskov & McMahon: Livet efter Døden i en Nøddeskal
(27/4 2022)


Rune Östensson: Univers - hvem er du?
(22/4 2022)


Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
(7/6 2021)


Søren Jensen: Pengene eller livet?
(19/4 2020)


Byskov & McMahon: Skæbne og karma i en nøddeskal
(16/4 2020)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58