Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Kosmiske glimt (småbog 19)
Martinus:
Kosmiske glimt (småbog 19)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
Lavintellektualitet og højintellektualitet
Det femte bud
Kosmiske glimt

Livsoplevelsen skifter mellem sorg og glæde. Det kan være farligt at forcere sin åndelige udvikling. Den langsomme, stilfærdige modningsproces. Artiklen Højintellektualitet og lavintellektualitet gør rede for bevidsthedens udvikling i det kosmiske spiralkredsløb. I artiklen Det femte bud forklarer Martinus, at princippet om ikke ”at dræbe” er det vigtigste, og at det dybest set omfatter de øvrige ni bud.


Indholdsfortegnelse

Lavintellektualitet og højintellektualitet
1. Det vigtigste i det levende væsens struktur.
2. "Levende" og "død" materie.
3. Materien som opbyggede organismer for jeger.
4. Der eksisterer ingen absolut død.
5. Al bevægelse er livets urokkelige kendetegn.
6. Jeget og materien.
7. Hvordan vi tilegner os livets oplevelse.
8. De levende væseners artsforskellighed.
9. Salighedsriget og dets væsener.
10. Fra "plante til "dyr".
11. I spiralens højeste verdener er væsenerne dobbeltpolede.
12. Evas skabelse eller fødsel.
13. Evas død.
14. Kontrastprincipperne "lys" og"mørke".
15. Den skaber, der ikke kan skabe fuldkomment.
16. "Parringsdriften", "forelskelse" og "kærlighed".
17. Dobbeltpoletheden og den virkelige kærlighedens udvikling.
18. Instinktepoken I.
19. Instinktepoken II.
20. Den materialistiske videnskab har givet mange goder.
21. Lavintellektuelle væsener.
22. Pol- og kærlighedsudviklingen.
23. Mennesket i "Guds billede efter hans lignelse".
24. Højintellektualitet i renkultur.

Det femte bud
1. Alle overtrædelser af Bibelens ti bud er hver især en overtrædelse af Bibelens femte bud.
2. Selv om man ikke dræber mennesker eller dyr, kan man godt være overtræder af det femte bud.
3. Det er ikke blot den fysiske organisme, der kan dræbes helt eller partielt.
4. Menneskenes anvendelse af det dræbende princip kan ikke ophøre pludseligt.
5. Den guddommelige skabelsesproces, vi kalder "naturen", fører alt frem til den allerhøjeste fuldkommenhed i sit slutfacit.
6. Den humanistiske evnes udvikling kan ikke tilegnes alene ved den blotte undervisning.
7. Så længe man forsvarer sig ved krig, brutalitet og vold, kan man ikke komme ud af lidelsernes eller krigens domæne eller bølgeområde.
8. Kristi væremåde, mennesket i Guds billede efter hans lignelse.
9. Uden overholdelse af det femte bud ingen som helst vej ud af mørket.

Kosmiske glimt
1. Livsoplevelsens kontraster.
2. Jordmenneskets frihed til at eksperimentere.
3. Udvikling og "tærskelens vogtere".
4. De færdige sider af bevidstheden og kosmiske glimt.
5. Faren ved åndelig forfængelighed.
6. Den langsomme, stilfærdige modningsproces.


Bibliografiske oplysninger

88 sider
ISBN: 978-87-575-0271-8
1. udgave, 2. oplag
Martinus Institut, 1988

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58