Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Livets vej (småbog 22)
Martinus:
Livets vej (småbog 22)

Pris: kr. 95,00
Bogen er midlertidigt udsolgt fra leverandøren, men kommer formentlig på lager igen.
Bogen er udsolgt
 

 
Indeholder artiklerne:
Livets vej
Mentale fængsler
Den sekundære og den primære opstandelse

Livet fører menneskeheden fra mørke til lys i et kosmisk kredsløb. Martinus kalder mørket og lidelserne for ”livets kosmiske visdomsskole”. Artiklen Mentale fængsler viser, hvordan livsprincippet ”enhver er sig selv nærmest” stadig lever i menneskets mentalitet bl.a. som et ønske om at ændre på de andre i stedet for at ændre på sig selv. Artiklen Den sekundære og den primære opstandelse behandler Jesu opstandelse og spørgsmål omkring materialisation af den fysiske krop.


Indholdsfortegnelse

Livets vej
1. Den evige vej.
2. Det kosmiske åndedræt og de evige kontraster.
3. Guddommens primære og sekundære bevidsthedstilstand og den evige livsfornyelse.
4. Mørkezonen eller livets kosmiske visdomsskole.
5. Livets eventyr.
6. Det levende væsen som en evig skaber med en evig oplevelses evne.
7. Guddommens åbenbaring af sig selv som de jordiske menneskers vej ud af den kosmiske vinterzone .

Mentale fængsler
1. Sommerens skjulte kosmiske budskab.
2. Kosmisk set er de fleste mennesker endnu "døde sjæle".
3. Flertallet opfatter endnu naturens scenerier som udtryk for tilfældigheder.
4. De levende væsener befinder sig på forskellige udviklingstrin.
5. "Hedninger" og "kristne".
6. Forskellen mellem hedninger og kristne er ikke så stor, som flertallet tror.
7. Det jordiske menneske er endnu ikke et færdigudviklet menneske.
8. "Samvittighedsnag".
9. Det jordiske menneske lever på en blandingsmoral.
10. Hvorfor det jordiske menneske er ulykkeligt.
11. Mentale fængsler.
12. Det jordiske menneske foretrækker at tage fremfor at give.
13. Livets mening.
14. Kosmisk frihed.
15. Hvad den indviede ved.
16. Gengældelseslovens inderste kerne.
17. Hvad et menneskes trang til at dømme andre afslører.
18. Hvad det jordiske menneske ved ¡ og ikke ved.
19. Så længe individet hader og forfølger.
20. Den eneste vej ud af tilværelsens mentale fængsler.

Den sekundære og den primære opstandelse
1. Omkring Jesu opstandelse af graven.
2. Den virkelige primære opstandelse i Jesu liv er blevet fordunklet af den kristne verdens betagelse af Jesu sekundære "opstandelse" eller materialisationer for disciplene.
3. Materialisation og dematerialisation.
4. Den ordinære materialisation eller fosterdannelsen i moders liv.
5. Den interimistiske materialisation vil engang blive en slags "jomfrufødsel", der kan hæve reinkarnationen op over den nuværende form for fysisk fødsel og død.
6. Materialisationsprincippet og Jesu "jomfrufødsel".
7. Hvorfor materialisationer er så sjældne og kun forekommer i intime lukkede kredse eller cirkler.
8. Jesus og den sekundære og den primære "opstandelse".
9. Kristendommens fejlagtige opfattelse af den sekundære opstandelse på bekostning af opfattelsen af den primære opstandelse.
10. "Den primære opstandelse" som det altoverskyggende mål for Guddommens vilje med hensyn til det jordiske menneske.


Bibliografiske oplysninger

112 sider
ISBN: 978-87-575-0274-9
Martinus Institut, 1988

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58