Menu-ikon
Kurv-ikon
Ole Therkelsen: Martinus, Darwin og intelligent design
Ole Therkelsen:
Martinus, Darwin og intelligent design

Pris: kr. 199,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Bagsidetekst

Martinus kosmologi, Darwins evolutionsteori og intelligent design-teorien

Darwinismen tager udgangspunkt i en gradvis udvikling, der sker i kraft af mutationer og naturlig selektion. Intelligent design-teorien forsøger videnskabeligt at påvise, at der ligger en større intelligens bag skabelsen i naturen. Over for disse to teorier giver kemiker og biolog Ole Therkelsen en tredje forklaringsmodel på skabelsen af de komplekse organismer i naturen samt på livets oprindelse og beskaffenhed baseret på Martinus Kosmologi, skabt af den danske åndsforsker Martinus (1890-1981)

Martinus ser verdensaltet som et altomfattende levende væsen, hvor al livsoplevelse finder sted i kraft af en evig udvikling og skabelse. Martinus Kosmologi, der stort set har været overset i de seneste års skabelsesdebat, argumenterer for en evolution, der er baseret på de levende væseners egen bevidsthed og erfaringsdannelse samt på en universel intelligens og skabekraft. Martinus kan forene darwinisme og intelligent design efter følgende formel: Al udvikling er skabelse. – Al skabelse er udvikling. – Evolutionen er designet!

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling og skabelse, hvad enten det er ud fra en naturvidenskabelig, åndelig eller religiøs synsvinkel. Bogen kan også læses som en introduktion til Martinus Kosmologi, også kaldet Det Tredje Testamente eller Martinus Åndsvidenskab.


Indholdsfortegnelse

Forord

1. DEL - VERDENSALTET OG VERDENSBILLEDET
1. Martinus og verdensbilledet
2. Videnskab og åndsvidenskab
3. Verdensaltets treenige struktur
4. Verdensaltet og de levende væsener
5. De kosmiske skabeprincipper

2. DEL - EVOLUTION OG BEVIDST SKABELSE
6. Darwinisme og intelligent design
7. Den fysiske verden - kundskabens træ
8. Information - kaos eller kosmos
9. Evolution som udtryk for tanke og bevidsthed
10. Bevidsthed som et produkt af tilfældigheder
11. Entropi og akkumulation af information
12. Hukommelsen og livskartoteket
13. Livets evige indsamling af information
14. Liv inden i liv inden i liv inden i ...
15. Organerne, der begyndte som maskiner
16. Øjet - et organisk kamera
17. Udskiftning af organisme
18. Arv og miljø. Talentkerner og repetition
19. Design i evolutionen
20. Livsbegær og længsel i evolutionen
21. Indre og ydre faktorer i evolutionen

3. DEL - DEFEKTE GENER, SYGDOM OG SUNDHED
22. Genetisk betingede sygdomme
23. Vegetarisme, sundhed og skæbne
24. Tanker, sundhed og sygdom
25. Udviklingens mål

Martinus og hans livsværk
Litteraturfortegnelse


Om forfatteren

Ole Therkelsen (f. 1948) skriver på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dkBibliografiske oplysninger

318 sider, illustrereret
ISBN: 978-87-93235-10-6
2. udgave, 1. oplag
Scientia Intuitiva 2016

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58