Menu-ikon
Kurv-ikon
Rossen: Martinus kosmiske verdensbillede og åndshistorien 1
Rossen:
Martinus kosmiske verdensbillede og åndshistorien 1

Pris: kr. 299,95
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Bagsidetekst

Martinus’ verdensbillede er unikt i verdenshistorien. Det giver et afrundet og færdigt billede af verdensaltet som et guddommeligt skaberværk, som ikke er blevet til på noget tidspunkt, men er en evig skabelse af en almægtig, alvidende og alkærlig Gud. Den evige skabelse finder sted i kredsløb, hvori de levende væsener er under stadig udvikling. Mennesket og menneskeheden gennemlever nu en mørk historisk periode med krige, sygdomme, depressioner og lidelser. Men disse tilstande er et led i en udvikling af en ny mentalitet, som afviser materiel grådighed og vold, men i stedet viser tolerance, ligeret, menneskelighed og alkærlighed. Martinus ser en strålende og lykkelig fremtid for menneskeheden og hvert enkelt menneske, når alle er kommet igennem dommedags- eller ragnarokperioden. Det enkelte individ reinkarnerer gennem historien og er med i hele udviklingsprocessen og opstandelsen til Guds rige.

Dette værk i to bind er en revideret og udvidet udgave af en tidligere bog “Martinus’ Verdensbillede” fra 2008. Udvidelsen består blandt andet i en sammenligning med fortidens store religioner og filosofier, for eksempel den kinesiske taoisme, den indiske brahmanisme, Kristus, antikkens græske filosoffer, særlig Parmenides, Platon og Plotin. Desuden med Hermesskrifterne fra Egypten, gnosticismen fra de første århundreder efter vor tidsregning og med mystikere fra alle religioner. Selvom Martinus’ verdensbillede er unikt og enestående i sin helhed, kan man i de historiske religioner og filosofier finde interessante paralleller til dele af Martinus’ helhedsbillede af tilværelsen og livet. Der redegøres tillige for kristendommens historiske forhold til reinkarnation.


Indholdsfortegnelse

DET VÆSENS GRUNDANALYSE
Det treenige princip: X1, X2 og X3
Det levende væsens jeg (X1)
Jeget er en permanent væren
Jeget er et udødeligt “noget, som er"
Det evige liv
Det levende væsens skabe- og oplevelsesevne (X2)
Urbegæret
Moderenergien
Skæbneelementets talentkerner
Det skabte (X3)
Bevidsthed
Omverdensbevidsthed
Den indre bevidsthed (psyken)
Dagsbevidsthed og natbevidsthed
Grundenergierne
Begrebet ånd
Det psyko-fysiske kredsløb
Ånd, sjæl og legeme
Det treenige princips ultimative analyse
0X, X1, X2 og X3

OM MARTINUS
Historiske sammenligninger
Taoismen
Brahmanisme
Antikke filosoffer
Kristus
Mystikere

DE EVIGE SKABERPRINCIPPER
Perspektivprincippet
Bevægelses- eller materieprincippet
Energiprincippet
Årsagsloven eller kausalitetsprincippet
Skæbneprincippet eller skæbneloven
Livsenhedsprincippet: levende væsener indeni levende væsener
Psykosomatik
Ernæring
Helbredelse
Begravelse og Bisættelse
Kontrastprincippet
Sult- og mættelsesprincippet
Talentkerneprincippet
Fader- og sønneprincippet
Guddommens primære og sekundære bevidsthed
Guddommen og de evige principper
I det gyldne rum
Bøn og meditation
Den højeste ild og det seksuelle polprincip
Énpolede væsener og det dræbende princip
De lykkelige ægteskaber i livets natzone
Ære og hævn
Mørkets kulmination i menneskehedens énpolede udviklingsepoke
Den modsatte pols fremvækst i mænd og kvinder
Kvinders selvstændiggørelse og mænds humanisering
De ulykkelige ægteskabers zone
Den psykiske hovednerve


Bibliografiske oplysninger

424 sider, illustreret
ISBN: 978-87-94382-06-9
1. udgave, 1. oplag
Skriveforlaget, 2022

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58