Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: Kosmisk kemi
Per Bruus-Jensen:
Kosmisk kemi

Pris: kr. 178,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praksis


Bagsidetekst

Udtrykket KOSMISK KEMI er lanceret af den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981).

Begrebet dækker over et sæt ikke-fysiske energier, kræfter og processer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed danner grundlag for menneskets evne til at opleve, tænke og føle mv. - kort sagt have rådighed over et subjektivt bevidsthedsliv.

I Martinus' fremstilling er disse energier og processer knyttet til et organisk system, der eksisterer hinsides det fysiske legeme, og som også kan fungere uafhængigt af dette og herved sætte mennesket i stand til at overleve døden.

Med henvisning til det såkaldte ur-begær peger Martinus på den overordnede motor bag hele menneskets mentale aktivitet og introducerer herved samtidig en grundlæggende forklaringsmodel for den menneskelige psykologi som helhed.

KOSMISK KEMI er en indføring i disse spændende emner og viser samtidig hen til menneskets udødelighed som et åndsvidenskabeligt faktum...


Indholdsfortegnelse

Forord
1. Introduktion til begrebet kosmisk kemi
2. Grundenergierne - den kosmiske kemis grundstoffer
3. Signalement af den kosmiske kemis organiske grundlag
4. Om sjælens liv i de åndelige verdener
5. den kosmiske kemis initiale grundlag
6. Princippet skaberen og den kosmiske kemi i praksis
7. Jeget og ur-begærets psykologi
8. Symptom- og metodelære
Efterskrift
Appendiks - teknisk tillæg


Bibliografiske oplysninger

208 sider, illustreret.
ISBN 978-87-88652-33-8
1. udgave, 1. oplag
Nordisk Impuls 2008

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58