Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: Mennesket og Den Seksuelle Revolution
Per Bruus-Jensen:
Mennesket og Den Seksuelle Revolution

Pris: kr. 165,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Bagsidetekst

“Vi må elske hinanden … eller dø!”, udtalte FN's generalsekretær U'Thant allerede i 1962, og tiden siden da har givet ham sørgeligt ret. Krige, revolter, terrorisme og etniske udrensninger har i mellemtiden kostet millioner af menneskeliv, uden at det ser ud til at påvirke vor evne til at kunne elske hinanden betingelsesløst.

Imidlertid står mennesket netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet. En forvandling, der vil omskabe det til en helt ny type menneske - det færdige menneske - som udmærker sig ved en lyst og evne til uselvisk næstekærlighed, der ikke alene kan hamle op med den nugældende trang til selvisk egenvinding, men en dag helt vil overtrumfe og afløse den.

Dette hævder den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981) i sine efterladte værker. Samtidig henviser han til tidens mange eksempler på nye seksuelle holdninger og tendenser som symptomer på, at forvandlingsprocessen allerede er indledt.

Mennesket og Den Seksuelle Revolution skildrer i overskuelig form dette fascinerende forvandlings-scenario og gør samtidig rede for dets grundlag og forudsætninger. Bogen skal ses som en introduktion til den allerede igangværende omskabelse af mennesket samt målet, den vil føre frem til...


Indholdsfortegnelse

Introduktion
Indledning: Træk af det kosmisk verdensbillede
1. Evolutionen og den højeste ild
2. Mennesket og den højeste ild
3. Para-organismen og den parafysiske virkelighed
4. Polforvandlingen og de nye orgasmeformer
5. Evolutionen og det moralske gennembrud
6. Polforvandlingen og den store fødsel
7. Den menneskelige polforvandling under lup
8. Kongevejens seksualkategorier (fra A- til K-menneske)
Efterskrift: Menneskeheden og fremtiden


Bibliografiske oplysninger

160 sider, illustreret.
ISBN 978-87-88652-31-4
1. udgave, 1. oplag
Nordisk Impuls 2006

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58