Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: Slangens død
Per Bruus-Jensen:
Slangens død

Pris: kr. 125,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
- et fremtidssyn i tre billeder

Bagsidetekst

Med den fortsatte udvikling i den truende verdenssituation nærmer mennesket sig et endeligt opgør med det ondes princip i dets utallige udtryksformer.

Vil det føre til sammenbrud eller gennembrud?

I modsætning til bl.a. fredsforskemes dystre prognoser forudsiger den store danske mystiker Martinus et afgørende gennembrud.

Menneskeheden vil en gang for alle knuse 'slangens hoved' og indlede en ny fantastisk epoke i sin historie. Ikke blot intellektuelt og videnskabeligt, men også moralsk.

I tre 'billeder' redegøres for hele dette procesforløb – fra ragnarok og dommedag til et rigtigt menneskeriges lysende livsudfoldelse.

Det vises også, at det enkelte menneske allerede i dag kan bidrage meningsfuldt til virkeliggørelsen af dette lokkende fremtidsmål.


Indholdsfortegnelse

INDLEDNING
Martinus - et lys i mørket

l. BILLEDE: Vendepunktet
Den mørke verdensmorals undergang
Det tyvende århundrede - optakt til ragnarok

2. BILLEDE: Vårbrud
Mennesket og den homokratiske epokes indledning
Mennesket og den åndelige videnskab

3. BILLEDE: En ny Himmel og Jord
Træk af den homokratiske moralkodeks
Indledning – det personlige myndighedsområde – homokrati og mikrokosmos – ad 1) hensynet til ernæringen – ad 2) hensynet til fysisk hygiejne og pleje – ad 3) hensynet til mental hygiejne og pleje – ad 4) hensynet til det afsjælede legeme – homokrati og makrokosmos – homokrati og mellemkosmos – 1. Første sektor: samfund kontra individ – II. Anden sektor: individ kontra samfund – III. Tredie sektor: individ kontra individ – afsluttende bemærkninger

EFTERSKRIFT
Den homokratiske epokes tidshorisont

Om begrebet »homokrati« - historisk tilbageblik

Kildeoversigt - forslag til videregående læsning


Bibliografiske oplysninger

144 sider, rigt illustreret
ISBN 87-88652-11-4
Nordisk Impuls, 1987

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58