Menu-ikon
Kurv-ikon
Eskild Kjær-Madsen: Gaia mellem liv og død
Eskild Kjær-Madsen:
Gaia mellem liv og død

Pris: kr. 70,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Økologisk ideologi 2Bagsidetekst

»Når man først har mistet hovedet, kan det være ligemeget med frisuren«, siger et gammelt, russisk ordsprog.

Med stigende vægt synes denne enkle sandhed at skulle få gyldighed for menneskeheden. Gennem fortsat systematisk rovdrift på naturen samt omfattende overtrædelser af dens love er mennesket tilsyneladende i færd med at fremkalde et globalt selvmord, der gør alle hidtil vundne »fremskridt« illusoriske.

På det ene område efter det andet begynder det økologiske barometer at stå på storm, og kun et energisk omsving - såvel tænknings- som handlingsrnæssigt - giver håb for fremtiden. Men det skal komme NU; ellers vil det være for sent, viser forfatteren til denne bog og præsenterer samtidig en række forslag til veje at gå.

Løsenet er »helhedstænkning«, idet alene en sådan vil kunne sanere de nugældende negative handlingsmønstre til fordel for andre, der omsat til praksis vil kunne fremkalde en verden i balance - såvel økologisk som samfundsmæssigt.

Vi skal ikke overse, at verdenssituationen på det samfundsmæssige plan samtidig reflekterer de herskende tilstande på det økologiske plan - og omvendt, simpelt hen fordi mennesket og naturen udgør en helhed. Og fra begge planer udgår der signaler, der umiskendeligt maner til revision og nytænkning.

Dette arbejde er ment som et værktøj for sådanne positive tiltag.


Indholdsfortegnelse

Forord
Resume af Økologisk ideologi l
Introduktion

I
Livet i Danmark - et samfund i opløsning

Fælles normer - og mangel på samme
Fra fødsel til død
Børnene og samfundet
Ungdomstiden
Voksenlivet
Ledelse og styreform
Sprog og kultur
Konkrete tegn på opløsning

II
Naturen, hvilende i sig selv - eller underlagt overordnet styring

Det gammeltestamentelige verdensbillede
Renæssancen og reformationen
Industrialiseringen
Den kristne kirke
Et nutidigt, vestligt gennemsnitsmenneske
Den ny - relativistiske - virkelighedsopfattelse
Nye »gamle« muligheders tid
Urimpulsen
Komplementariteten
Nye - gamle - erkendelsesveje
Drømme og drømmetydning
Astrologi
Vandmandens tidsalder
Kiromanti
Grafologi
Radiæstesi
Sundhed, livsførelse og tænkning
Supplerende alternativer

III
Et liv - flere liv?

Den kristne livsopfattelse
Den videnskabelige livsopfattelse
Den organiske livsopfattelse
»Vor organisme er et univers«
Andre søgemuligheder
Det kosmiske verdensbillede
Brudstykker af kosmologien
Det levende væsen
Grundenergiernes kombinationer
Karma og karmaloven
Syndernes forladelse
Kærlighedsudviklingen
Sammenfatning
Efterskrift
Udkast til »Det Økologiske manifest«


Bibliografiske oplysninger

191 sider, illustreret
ISBN 87-88652-13-0
Nordisk Impuls 1988

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58