Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Livets Bog, bind 1-7
Martinus:
Livets Bog, bind 1-7

Normalpris: kr. 2.450,00
Samlet køb:
Rabat: kr. 150,00
Rabatpris: kr. 2.300,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Livets Bog er Martinus' hovedværk i 7 bind.

Bind 1 er en indledning til værket og samtidig en god introduktionsbog. Bogen indeholder Fortalen til Livets Bog og beskriver en række kerneelementer i det evige verdensbillede.

Bind 2 beskriver den ”kosmiske kemi”, hvormed Martinus udvider den kemiske videnskabs lære om de fysiske stoffers reaktion til også at omfatte læren om de ”overfysiske” stoffers reaktion, dvs. de stoffer og energiarter, der ligger bag ved den kendte fysiske verden.

I bind 3 fortsættes beskrivelsen af den kosmiske kemi med hovedemner som: symbolet ”kredsløbsprincippet”, symbolet ”livsmysteriets løsning” og en gennemgang af ”63 livssubstanser”.
Livets Bog, bind 3

Bind 4-7 har den fælles hovedoverskrift ”Det evige liv”. Fokus i analyserne skifter her fra de levende væseners ydre kosmisk-tekniske struktur til de levende væseners livsoplevelse i dens mangfoldige former.

I bind 5 er hovedemnet ”den højeste ild”, der rummer Martinus’ kerneanalyser af ”det seksuelle polforvandlingsprincip”.

Bind 6 har temaet ”Guds rige eller livets eventyr” med fokus på vejen ud af mørket og den begyndende indsigt i de højere bevidsthedstrin. Denne udvikling betegner Martinus som ”livets største eventyr”.

Bind 7 har hovedemnet ”den kosmiske verdensmoral” og belyser bl.a. den næstekærlige væremåde, der vil udgøre fundamentet i det kommende menneskeriges livsform.

Se nærmere omtale under de enkelte bind.


Bibliografiske oplysninger

Livets Bog, bind 1-7
Titel for det samlede værk: Det Tredje Testamente

335 + 395 + 464 + 490 + 327 + 377+ 252 sider, helbind m. smudsomslag

ISBN:
978-87-575-0316-6
978-87-575-0317-3
978-87-575-0318-0
978-87-575-0319-7
978-87-575-0320-3
978-87-575-0321-0
978-87-575-0322-7

Martinus Institut, 2011-2014

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58