Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: Projekt liv
Per Bruus-Jensen:
Projekt liv

Pris: kr. 197,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Om evolutionen som et guddommelig eksperiment i støv og ånd


Bagsidetekst

PER BRUUS-JENSEN arbejder med sammenlignende forskning omkring sammenhængen mellem den intuitive og den materialistiske erkendelsesmetode.

Som baggrund har han bl.a. et grundigt kendskab til den danske mystiker og ligesom han gennem mange år havde lejlighed til at føre personlige samtaler med Martinus (1890-1981).

I det her foreliggende arbejde fremlægges en forbløffende detaljeret og sammenhængende analyse af evolutionslæren set i evighedsperspektiv. En analyse, der sammenkobler den immaterielle og materielle (åndelige og fysiske) virkelighed på en særdeles tankevækkende måde. Uden at modsige den moderne videnskab suppleres denne tværtimod med nye indfaldsvinkler og perspektiver, og samtidig sættes der fokus på vigtige koblinger til tilværelsens åndelige dimension, således at resultatet bliver en kosmisk evolutionslære.

PROJEKT LIV må ses som en vigtig brik i det nye verdensbillede og paradigme, som er i færd med at bryde frem inden for såvel naturvidenskabelig som humanistisk forskning og tænkning.

... et møde mellem videnskab og spiritualitet!


Indholdsfortegnelse

Forord til introduktionen

Introduktion
Martinus og hans åndelige oplevelser
Makrokosmos, mikrokosmos og mellemkosmos
Livet som et treenigt funktionsprincip
Spiral-kredsløbet og de seks eksistensplaner eller naturriger
Kort signalement af grundenergierne
Grundenergierne og Jegets åndelige legemer
Reinkarnation
Rejsen fra død til ny fødsel
Ur-begæret og kontrast¬princippet

Det teleonomiske projekt eller
Guds evige eksperiment med sig selv

Ur-kredsløbet og livets ledemotiv
Evolutionen og ur-kredsløbet
Evolutionen og guddomsvæsenet
Spiralkredsløbet og Guds evige eksperiment med sig selv
Spiralkredsløbet og Guds primære respektive sekundære bevidsthed
Ur-kredsløbets primær- kontra sekundær-zone
Urkredsløbets ontogenese og den kosmiske livmoderzone
Den kosmiske ontogenese eller fra mineral til den store fødsel
Det ontogenetiske projekt og dets kosmiske virkemidler
Syndefald og indvikling
Den kosmiske metamorfose - Adams søvn og Evas skabelse
Eva som Adams medhjælp
Adam/Eva og ontogenesens fysiske indledning
Biosfæren og kampen for menneskelig viden
Kritik af objektivitetspostulatet
Det kombinerede objektivitets- og subjektivitetspostulat
Objektiv kontra subjektiv virkelighed
Sanseregistret og det subjektive fænomenkompleks
Gaia - den levende Jord
Biosfæren og dens præg af evolution
Biosfæren og de kosmiske teleostater
Signalement af de kosmiske teleostater

Ontogenesens slutfase eller
Mennesket - en såret flygtning mellem to riger

Menneskets aktuelle udviklingstrin
Hvad fremtiden gem¬mer på
Jeg døde

Forslag til supplerende læsning

Kort ordforklaringBibliografiske oplysninger

234 sider, illustreret
ISBN 978-87-88652-42-0
1. udgave, 1. oplag
Nordisk Impuls, 2012

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58