Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Du kan også følge Martinusshop på Facebook

Sam Zinglersen (red.): Martinus - som vi husker ham Sam Zinglersen (red.):
Martinus - som vi husker ham

Pris: kr. 65,00
 

 
Er på lager
Sam Zinglersens forord

Efter at jeg i 1986 havde udfærdiget manuskriptet til bogen »Martinus' Erindringer«, hvori Martinus fortæller om sit livs eventyr og om de mennesker, han mødte på sin vej, dukkede den tanke op, at det også kunne være interessant at høre lidt om, hvordan disse mennesker så på Martinus. Hvilke oplevelser havde de haft sammen med ham, og hvilket indtryk havde han gjort på dem.

Mit eget bekendtskab med Martinus strakte sig over mere end 40 år, og gennem denne lange periode fik jeg et godt kendskab til de personer, der havde spillet en rolle - større eller mindre - i hans liv. Nogle af dem havde været Martinus' personlige venner i en menneskealder, men alligevel var det langtfra dem alle, der kendte hinanden indbyrdes.

Jeg rettede en henvendelse til dem, og de var alle parat til med glæde at fortælle om deres oplevelser sammen med Martinus.

Da han jo opnåede den høje alder af 90 år, var der naturligvis en hel del af hans venner og bekendte, der var gået bort for år tilbage. Men enkelte af dem havde efterladt sig interessante optegnelser eller manuskripter.

Resultatet af det hele blev denne bog, som jeg håber vil kunne give læseren et billede af mennesket Martinus, et lille indtryk af han vidunderlige og elskelige væremåde og fremtræden, hans ydmyghed, hans retfærdighedssans, hans flid og beskedenhed, hans humoristiske sans, hans alkærlige væsen i alle livets forhold.

Frederiksberg i november 1988
Sam Zinglersen


Bogens bidragydere
Lars Nibelvang
Agnete Sørensen
Alf Lundbeck
Erik Gerner Larsson
Benjamin Saxe
N. Rye Jacobsen
Ralf Gøbel
Ingrid Okkels
Paul Brunton
Bodil Holsting
Sigbritt Therner
Per Bruus-Jensen
Arelius Nielsen
Lulu Wilding
Per Thorell
Rolf Elving
Helmer Fogedgaard
Bertil Ekström
Ingeborg Ankerbye
Nils Kalén
Werner Rasmussen
Sigurd Westerlund
Johannes Dragsdahl
Gunner Frederiksen
Agne Windmark
Ib Schleicher
Magne Sørensen
Finn Bentzen
Peter Zacho
Sam Zinglersen


Bagsidetekst

Martinus blev født i 1890 i den lille nordjyske by Sindal. Han voksede op under ringe kår og fik en meget elementær skoleundervisning.

Som 30-årig havde han en dybtgående åndelig oplevelse, der totalt ændrede hans liv og satte ham i stand til at skrive den kosmologi, der siden har gjort hans navn kendt verden over.

Hans forfatterskab, der under et benævnes »Det Tredje Testamente«, omfatter hovedværket »Livets Bog« og »Det evige Verdensbillede« samt et antal mindre bøger.

I disse bøger anskueliggør Martinus ved hjælp af en række smukke farvelagte symboler, hvorledes hele verdensaltet udgør en stor bevidsthed omfattende alt eksisterende liv.

Gennem en lang række »kosmiske analyser« påviser han, hvordan dette altomfattende levende univers hviler på ganske bestemte urokkelige kosmiske love og principper.

Ifølge Martinus udvikler Jorden sig nu frem imod en ny åndelig guldalder. Han hævder, at en ny kosmisk impuls, hvorved han forstår en kulturfrembringende kosmisk inspirationskraft, stråler ind over vor klode og vil medføre en forvandling, som end ikke den mest levende fantasi evner at forestille sig.

Martinus siger om sin åndelige oplevelse:

»Den kosmiske indvielse, som jeg havde gennemgået, havde efterladt sig den kendsgerning, at der i mig var blevet udløst helt nye sanseevner, som satte mig i stand til - ikke glimtvis - men derimod i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue alle de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove og grundprincipper. Tilværelsesmysteriet var således ikke noget mysterium for mig. Jeg var blevet bevidst i verdensaltets liv og indviet i »Det guddommelige Skabeprincip«.

Denne bevidsthedsforandring blev udgangspunktet for et 60 år langt forfatterskab, der varede lige til Martinus' bortgang i 1981.


Bibliografiske oplysninger

290 sider, illustreret
ISBN13: 978-87-575-0250-3
ISBN10: 87-575-0250-1
1. udgave, 2. oplag
Zinglersens Forlag, 2004

Se også: Martinus' Erindringer
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Per Bruus-Jensen: Sol & Måne
(31/7 2023)


Sv. Å. Rossen: Martinus’ kosmiske verdensbillede og åndshistorien, bind 1 og 2
(19/3 2023)


Olav Johansson: Kosmisk rejsende
(17/12 2022)


Sören Grind: Reinkarnation
(22/6 2022)


Martinus: Gennem døden - temabog 1
(27/4 2022)


Else Byskov: De bedst tilgængelige beviser for at menneskets bevidsthed overlever døden
(27/4 2022)


Byskov & McMahon: Livet efter Døden i en Nøddeskal
(27/4 2022)


Rune Östensson: Univers - hvem er du?
(22/4 2022)


Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
(7/6 2021)


Søren Jensen: Pengene eller livet?
(19/4 2020)


Byskov & McMahon: Skæbne og karma i en nøddeskal
(16/4 2020)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58