Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Du kan også følge Martinusshop på Facebook

Martinus' Erindringer Martinus' Erindringer
Pris: kr. 65,00
 

 
Er på lager
Om bogen

Martinus fortæller selv om sin barndom og opvækst og om de hændelser, der førte til, at han kunne introducere det kosmiske verdensbillede. Bogen er baseret på båndoptagelser af samtaler med Martinus og er redigeret af Sam Zinglersen. Sam Zinglersen har derudover efter hukommelsen medtaget en del ting, som Sam og Martinus senere kom i tanke om. Bogen indeholder mange billeder fra Martinus’ liv og rejser.

Efterskrift ved Tage Buch.


Bagsidens tekst

MARTINUS

Martinus blev født i 1890 i den lille nordjyske by Sindal. Han voksede op under ringe kår og fik en meget elementær skoleundervisning.

Som 30-årig havde han en dybtgående åndelig oplevelse, der totalt ændrede hans liv og satte ham i stand til at skrive den kosmologi, der siden har gjort hans navn kendt verden over.

Hans forfatterskab, der under et benævnes »Det Tredje Testamente«, omfatter hovedværket »Livets Boq« og »Det evige Verdensbillede« samt et antal mindre bøger.

I disse bøger anskueliggør Martinus ved hjælp af en række smukke farvelagte symboler, hvorledes hele verdensaltet udgør en stor bevidsthed omfattende alt eksisterende liv.

Gennem en lang række »kosmiske analyser« påviser han, hvordan dette altomfattende levende univers hviler på ganske bestemte urokkelige kosmiske love og principper.

Ifølge Martinus udvikler Jorden sig nu frem imod en ny åndelig guldalder. Han hævder, at en ny kosmisk impuls, hvorved han forstår en kulturfrembringende kosmisk inspirationskraft, stråler ind over vor klode og vil medføre en forvandling, som end ikke den mest levende fantasi evner at forestille sig.

Martinus siger om sin åndelige oplevelse:

»Den kosmiske indvielse, som jeg havde gennemgået, havde efterladt sig den kendsgerning, at der i mig var blevet udløst helt nye sanseevner, som satte mig i stand til - ikke glimtvis - men derimod i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue alle de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove og grundprincipper. Tilværelsesmysteriet var således ikke noget mysterium for mig. Jeg var blevet bevidst i verdensaltets liv og indviet i »Det guddommelige Skabeprincip«

Denne bevidsthedsforandring blev udgangspunktet for et 60 år langt forfatterskab, der varede lige til Martinus' bortgang i 1981.


Bibliografiske oplysninger

202 sider, illustreret
ISBN: 978-87-575-0249-7
1. udgave, 1. oplag
Zinglersen's Forlag, 1987

Se også: Martinus - som vi husker ham
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Per Bruus-Jensen: Sol & Måne
(31/7 2023)


Sv. Å. Rossen: Martinus’ kosmiske verdensbillede og åndshistorien, bind 1 og 2
(19/3 2023)


Olav Johansson: Kosmisk rejsende
(17/12 2022)


Sören Grind: Reinkarnation
(22/6 2022)


Martinus: Gennem døden - temabog 1
(27/4 2022)


Else Byskov: De bedst tilgængelige beviser for at menneskets bevidsthed overlever døden
(27/4 2022)


Byskov & McMahon: Livet efter Døden i en Nøddeskal
(27/4 2022)


Rune Östensson: Univers - hvem er du?
(22/4 2022)


Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
(7/6 2021)


Søren Jensen: Pengene eller livet?
(19/4 2020)


Byskov & McMahon: Skæbne og karma i en nøddeskal
(16/4 2020)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58