Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Bevidsthedens skabelse (småbog 14)
Martinus:
Bevidsthedens skabelse (småbog 14)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder 3 artikler:
Bevidsthedens skabelse
Tanker omkring påske
Julelysene

Bogen fortæller om Guddommens ”værksted”, hvor livets største kunstværk – det færdigudviklede menneske – bliver til. I artiklen Tanker omkring påske gives en skildring af, hvilken betydning begivenhederne omkring påske for ca. 2000 år siden har for det moderne menneske i dag. I artiklen Julelysene forklares julen som et kosmisk forårstegn.


Indholdsfortegnelse

Bevidsthedens skabelse
l. Det store spørgsmål
2. Menneskene var prædestinerede til at tro
3. Kristendommen lå intellektuelt for højt for dens samtid
4. "Talsmanden den hellige ånd" som en ny videnskab
5. Den kosmiske videnskab og dens mission
6. Svaret på de mange spørgsmål
7. Den ene sande Gud som ophav til al skabelse i verdensaltet
8. Mennesket i Guds billede efter hans lignelse
9. Plantevæsenets bevidsthed
10. Plantevæsenet bliver til
11. Dyrets bevidsthed og væremåde
12. Dyret og dets påvirkninger
13. Hankøns- og hunkønsvæsenets polforvandling
14. Dyrets forvandling
15. Menneskenes første former for religiøsitet var baseret på det dræbende princip
16. Menneskenes geniale krigskunnen
17. Djævlevæsen eller djævlemenneske
18. Den humane evnes udvikling
19. Alt er såre godt
20. Mennesker der elsker Gud over alle ting og deres næste som dem selv
21. Hvad det ufærdige menneske bør iagttage
22. I Guds værksted, hvor livets største kunstværk bliver til

Tanker omkring påske
1. Påskebegivenheden er et mysterium
2. Hvorfor der blev mystik om Jesu korsfæstelse
3. Jordkloden er et mikrokosmisk område i den organisme, vi kalder "verdensaltet"
4. Jordens fysiske og åndelige næring
5. Verdensgenløsningsprincippet, verdensgenløserne og ny kulturskabelse
6. Jesu Kristi livsopfattelse og væremåde
7. Verdensgenløserens mod
8. Kristus- eller påskemysteriet kan løses
9. Den inhumane kulturtilstand før Kristus
10. Kristusbevidsthedens begyndende vækst side om side med fortidskulturernes inhumane levninger i den moderne verdenskultur af i dag
11. Uden Kristi væremåde bliver til væremåde for jordens mennesker, vil de umuligt kunne opnå en varig fred
12. Korsfæstelsens nødvendighed
13. Kristi væremåde skulle nedplantes i jordmenneskenes mentalitet og livssfære
14. Et vist område inden for verdenskulturen er begyndt at gå i Jesu fodspor
15. Verdensgenløseren som modelvæsen for Guds skabelse af "mennesket i sit billede"
16. Det fundamentale i Kristi opstandelse
17. Hvorfor skulle Kristi forudsigelser om den kommende lysepoke ikke lige så vel blive til kendsgerning som hans forudsigelser om menneskehedens mørkeepoke eller dommedag?
18. Hvorfor kristendommens høje idealer blev reduceret eller forvandlet til kun at udgøre en mellemting mellem mørke hedenske og totalt fuldkomne kosmiske idealer
19. Hvad verdensgenløseren forudså
20. Det tyvende århundredes verdensgenløsning

Julelysene
l. Fysiske vintre og somre
2. "Skaberen" bag skabelsen har et evigt liv
3. Kærligheden er universets grundtone
4. De ufærdige mennesker
5. Hvortil udviklingsprocessen, hvis ikke væsenerne var evige?
6. "Guds rige" eller "himmeriges rige"
7. Djævlebevidsthed
8. Julen er et kosmisk forårstegn i en kosmisk vinter
9. Ethvert menneske, der har næstekærlighed i hjerte og forstand, er et Guddommens julelys i den kosmiske vinter
10. Guds røst til menneskeheden i dag


Bibliografiske oplysninger

100 sider
ISBN: 978-87-575-0351-7
3. udgave
Martinus Institut, 2019

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58