Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Du kan også følge Martinusshop på Facebook

Martinus: Livets skæbnespil (småbog 18) Martinus:
Livets skæbnespil (småbog 18)

Pris: kr. 95,00
 

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
Livets skæbnespil
Den store fødsel
Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse
Dyrets billede og Guds billede

Livet er som et skuespil, hvor vi alle er både skuespillere og tilskuere. Artiklen Den store fødsel – om menneskets udvikling fra uvidenhed til vågen dagsbevidst viden om sin egen udødelighed og væren ét med Gud. Artiklen Primitiv og intellektuel Gudsdyrkelse beskriver evolutionen fra instinktiv religiøsitet gennem materialisme til et højintellektuelt gudsforhold. I artiklen ”Dyrets billede” og ”Guds billede” vises forskellen mellem egoismen og næstekærligheden som drivkraft i menneskets bevidsthed.


Indholdsfortegnelse

Livets skæbnespil
1. Vi er både skuespillere og tilskuere
2. Fortidens og fremtidens roller
3. Vi bliver medinstruktører
4. Vekselvirkning mellem "Gud" og "gudesøn"

Den store fødsel
1. Når menneskene lever på naivitet og uvidenhed
2. Et levende "noget", for hvilket organismen er et oplevelses- og manifestationsredskab
3. Hvad den materialistiske videnskab kan give og ikke give menneskene
4. Atombomber og andre morderiske apparater og krigsmaskiner er blomster og frugter på dødsfrygtens træ
5. De ufærdige mennesker tror, at de bliver fri af deres fjender ved at myrde eller dræbe dem
6. Det eneste der kan skabe fred i verden og befri menneskene fra dommedags- eller ragnarokstilværelsen
7. Medlidenhedsevnen eller den humane evnes udvikling
8. Menneskene spejder efter facitter, der udtrykker løsningen på livets gåde
9. Uden en vis kapacitet i humanitet eller kærlighed er det umuligt at komme til forståelse af livets kosmiske facitter
10. "Den store fødsel"
11. Hvad der sker, når mennesket har oplevet "den store fødsel"

Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse
1. De gudløse mennesker
2. Instinktevnen
3. Væsenernes religiøse tendens er et organisk produkt og absolut ikke en af andre væsener påført tilstand
4. Hvad instinktevnen affødte i væsenets bevidsthed, og hvad den ikke har affødt
5. Hvorledes instinktevnen efterhånden affødte verdensreligionerne
6. Millioner af mennesker verden over er i dag i kraft af deres instinktevne bundet i troen på en guddoms eksistens
7. Hvorfor menneskene ikke opfylder de kristne idealer
8. Hvorfor menneskene er blevet gudløse
9. Det primitive menneskes og det materialistiske menneskes forhold til Gud
10. Der kan umuligt skabes fred i verden alene på den materialistiske videnskab
11. "Fårenes" og "bukkenes" mentalitet
12. Hvorfor menneskene lever i en dommedags- eller ragnarokstilværelse
13. Djævlebevidsthed og dens følger
14. Det allerhøjeste gudsforhold

Dyrets billede og Guds billede
1. Forskellen på "dyr" og "menneske" bedømmes af ufærdige mennesker mere efter organismen eller legemet end efter mentaliteten og væremåden
2. Det er fejlagtigt at tro, at det levende væsen er blevet til et virkeligt "menneske", fordi det har fået det nuværende menneskelegeme
3. Mennesket i "Guds billede efter hans lignelse" er det samme som mennesket i Guds væremåde
4. Det "dyriske" i det ufærdige jordiske menneskes mentalitet og væremåde
5. Når dyret dræber og mennesket dræber – når dyret æder andre levende væseners kød, og mennesket æder andre levende væseners kød – osv.
6. Menneskene formede Guddommen i "dyrets billede"
7. Dyrets evne til at camouflere og menneskets evne til at camouflere. Hvad er forretningsverdenen med sit gigantiske reklameområde andet end genial camouflage?
8. Det er ikke en livsbetingelse for mennesket at spise andre animalske væseners kød, ligesom det heller ikke er en livsbetingelse at klæde sig i animalske pelse og derved blive årsag til drab på dyr
9. Livet eller skæbnen befordres efter årsag og virkning
10. Hvorfor de jordiske mennesker i dag lever i den af Kristus bebudede "dommedag"
11. "Djævlebevidsthed" eller "dyrets mærke"
12. Hvad der er nødvendigt for et menneske, der vil arbejde sig ud af "dyrets billede" og ind i "Guds billede"
13. Hvad man forstår ved "Guds billede"


Bibliografiske oplysninger

113 sider
ISBN: 978-87-575-0270-1
1. udgave, 2. oplag
Martinus Institut, 1991
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Per Bruus-Jensen: Sol & Måne
(31/7 2023)


Sv. Å. Rossen: Martinus’ kosmiske verdensbillede og åndshistorien, bind 1 og 2
(19/3 2023)


Olav Johansson: Kosmisk rejsende
(17/12 2022)


Sören Grind: Reinkarnation
(22/6 2022)


Martinus: Gennem døden - temabog 1
(27/4 2022)


Else Byskov: De bedst tilgængelige beviser for at menneskets bevidsthed overlever døden
(27/4 2022)


Byskov & McMahon: Livet efter Døden i en Nøddeskal
(27/4 2022)


Rune Östensson: Univers - hvem er du?
(22/4 2022)


Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
(7/6 2021)


Søren Jensen: Pengene eller livet?
(19/4 2020)


Byskov & McMahon: Skæbne og karma i en nøddeskal
(16/4 2020)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58