Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Meditation (småbog 20)
Martinus:
Meditation (småbog 20)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
På kærlighedens alter
Meditation
Menneskeheden ét med Gud

At meditere er at tænke over livet. Visse former for meditation kan give oplevelser af kosmiske glimt, men er ikke uden risiko. En meditation uden mentale risici er bønnen ”Fader Vor”. Artiklen På kærlighedens alter behandler vor tids pengedyrkelse, en årsag til kultursammenbrud. Artiklen Menneskeheden ét med Gud viser, at vi i kraft af karmaloven udvikles gennem mørket og ”dommedag” til at blive ét med Gud.


Indholdsfortegnelse

På kærlighedens alter
l. Kærlighedens forkyndelse
2. Kærlighedens praktiske væremåde som verdens frelse
3. Troen på et forsyn og en kærlig guddommelig verdensstyrelse i forfald
4. De moderne kulturstater er blevet til et religiøst ørkenområde, hvor penge er blevet det altoverskyggende livsfundament
5. Afgudsdyrkelse og ragnarok
6. Kosmisk videnskab er det tyvende århundredes verdensgenløsning
7. Alle loves fylde

Meditation
1. Den materielle meditation eller tænkning
2. Hvis det levende væsen ikke var en åndelig foreteelse
3. Den materielle videnskab kan ikke primært hjælpe menneskene i deres sjælelige kriser
4. Menneskene mangler en særlig meditation eller åndelig tænkning
5. Hvorfor menneskene bliver materialister
6. Meditation, kosmiske glimt, den hellige ånd
7. Eksempler på kosmiske glimt
8. Jesu forklarelse på bjerget
9. Paulus' oplevelse af det kosmiske glimt
10. Betingelse for oplevelse af naturlige kosmiske glimt
11. Kosmiske glimt kommer absolut af sig selv og ikke ved nogen som helst kunstig opøvelse
12. Bønnen “Fader Vor”
13. Meditationsobjektet “Fader Vor”
14. Meditationsobjektet “Du som er i himlene”
15. Meditationsobjektet “Helliget vorde dit navn”
16. Meditationsobjektet “Tilkomme os dit rige”
17. Meditationsobjektet “Ske din vilje, som i himlen så og på jorden”
18. Meditationsobjektet “ Giv os i dag vort daglige brød”
19. Meditationsobjektet “Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”
20. Meditationsobjektet “Led os ikke i fristelse”
21. Meditationsobjektet “Men fri os fra det onde”
22. Meditationsobjektet “Thi dit er riget og magten og æren i evighed, Amen”
23. Fader Vor er livets største meditationsobjekt og vejen til det evige lys

Menneskeheden ét med Gud
1. Bibelens forudsigelse af dommedagen og dens opfyldelse
2. Dommedagen er ikke en straf for begåede synder
3. Absolut alt er udtryk for liv
4. Universets faste punkt
5. Verdensaltets evige ophav
6. De færdige og de ufærdige skabelsesprocesser i Guds manifestation
7. Guddommens bevidsthed eller verdensaltet er en åbenbaring af kærlighed
8. Det levende væsens udødelighed
9. Guddommen og de levende væseners livsbetingende samhørighed
10. Hvorfor primitivitet og lidelser eller dommedagsepoken eksisterer
11. Djævlebevidsthed eller mørkets kulmination
12. Dommedagen er kosmisk, psykologisk undervisning
13. Mennesket ét med Gud.


Bibliografiske oplysninger

108 sider
ISBN: 978-87-575-0272-5
3. udgave, 3. oplag
Martinus Institut, 2008

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58