Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Hinsides dødsfrygten (småbog 21)
Martinus:
Hinsides dødsfrygten (småbog 21)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
Det psykiske tempel
Hinsides dødsfrygten
Dømmer ikke
Vejen, sandheden og livet

Når mennesket frygter både livet og døden. Videnskabens mål- og vægtfacitter fjerner ikke dødsfrygten. Artiklen Det psykiske tempel viser en dybere symbolik i Bibelens beretning om Salomons tempel. Artiklen Dømmer ikke fortæller, hvorfor vi ikke skal dømme vore medmennesker. Artiklen Vejen, sandheden og livet forklarer, hvordan der er opstået ”vildfarelser” inden for kristendommen, og hvordan det moderne menneske finder tilbage til kristendommens kerne: kærlighedsbudskabet.


Indholdsfortegnelse

Det psykiske tempel
1. “Forgården”
2. “Det hellige”
3. “Det allerhelligste”

Hinsides dødsfrygten
1. Frygten er en åndelig solformørkelse
2. Menneskehedens frygtkomplekser passer ikke ind i jordklodens ellers så strålende betingelser for et fuldkomment paradisisk liv
3. Når mennesket frygter både livet og døden
4. I det levende væsen er der en organisk forbindelse med et forsyn
5. Jordmenneskets nuværende skæbnesituation
6. Dødsfrygtens fjernelse er ikke et spørgsmål om mål- og vægtfacitter
7. Frygtens sande objekt er ikke de livløse, men de levende ting
8. Frygten fjernes ikke ved at man hæmmer dens virkninger
9. Menneskene kæmper vildt imod frygtobjekternes virkninger, men lader deres årsag urørt og må derfor stadigt leve i kamp eller krig
10. Så længe menneskene bekæmper dødsfrygtens virkninger i stedet for dens årsag, må de stadig spekulere i større og større våbenfabrikation og jerntæpper, koncentrationslejre og henrettelser
11. Hvorfor krigen i verden er tiltaget i en sådan grad, at den nu lammer al virkelig kulturskabelse
12. Det er ikke så mærkeligt, at frygtens vækst og virkninger behersker jordmenneskeheden
13. Menneskehedens største problem er overvindelsen af frygten
14. Igennem den nuværende verdenskrise vil menneskeheden komme til erkendelse af, at frygten umuligt kan bekæmpes ved hjælp af ydre materiel magt og våben
15. Hvorfor freden umuligt kan være en tilværelse opretholdt bag palisader af kanoner, atombomber eller andre mordmetoder i gigantformater
16. Hvor der opstår tillid, fjernes frygten. Hvor frygten fjernes, opstår freden
17. Til hvem eller hvad skal man have tillid?
18. Åndsvidenskabens verdensfrelsende mission
19. Det moderne forsvars- eller krigs­indstillede gudløse menneske og den kosmiske videnskab eller verdensbefrielse

Dømmer ikke
1. En gallaprydelse, der ikke er i kontakt med det femte bud
2. Hvorfor væsenerne fremtræder i forskellige livsformer
3. Hvorfor menneskene ikke er færdige med at være dyr
4. Dyrets selvopholdelsesdrift
5. De dyriske og de menneskelige bevidsthedstendenser i mennesket
6. Menneskenes moralforskrifter er en blanding af dyrisk og menneskelig væremåde
7. Forskellen på det mere udviklede og det mindre udviklede menneske
8. Betingelsen for profeters og verdensgenløseres medvirken i menneskehedens frelse
9. Hvorfor man skal vende den højre kind til, når man bliver slået på den venstre
10. Hvorfor vi ikke skal dømme

Vejen, sandheden og livet
1. Kristi væremåde
2. Den kristne verden er endnu i nogen grad “hedensk”
3. Den vildfarne kristendom
4. Vejen ud af den kristne vildfarelse
5. Når mennesket ikke er identisk med sandheden eller den absolutte kristendom
6. Det fuldkomne menneske


Bibliografiske oplysninger

114 sider
ISBN: 978-87-575-0354-8
4. udgave, 1. oplag
Martinus Institut, 2015

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58