Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Kulturens skabelse (småbog 24)
Martinus:
Kulturens skabelse (småbog 24)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
Den moderne verdenskultur
Primitivitetens epoke
Lavintellektualitetens epoke
Højintellektualitetens epoke

Om de faktorer, der ligger bag den menneskelige kulturs udvikling og helt frem til vore dages krigstrætte verden. For at skabe fred på jorden er det ikke tilstrækkeligt med materialistisk videnskab, det er også nødvendigt med en videnskab for væremåde og livsindstilling.


Indholdsfortegnelse

Den moderne verdenskultur
1. Menneskene dygtiggøres i at myrde og dræbe
2. En form for retsvæsen, der kun udgør camoufleret retfærdighed
3. En “kultur”, der er en sabotage af menneskelig tilværelse
4. Hvorfor kulturens ufuldkommenheder og mangler ikke kan ændres hverken ved enkelte personers eller regeringers diktatur eller magtudfoldelse
5. Hvad nødvendigheden af det nuværende retsvæsen afslører
6. Dyremellemværender iblandt mennesker, der afgøres ved dyrementalitet
7. Hvorfor menneskenes ufuldkomne samliv ikke kan bebrejdes nogen regering eller nogen enkeltperson
8. “Menneskelig” livspraksis i “menneskelig” væremåde er det absolut eneste, der kan udtrykkes som virkelig sand kultur

Primitivitetens epoke
9. Forskellen på det dyriske og det menneskelige livsprincip
10. Menneskenes første svage gudsbegreber og flokdannelse
11. Verdensgenløsningsprincippet, verdensgenløseren Kristus som modellen for det fuldkomne menneske
12. Den lysende kristendom fra Golgata afblændes med mentale farvede briller, men afblegede og opløste trods dette alligevel de hedenske guder
13. Menneskenes liv og kultur igennem den afblændede kristendom og frem til den bebudede dommedag

Lavintellektualitetens epoke
14. Et “mene, mene tekel ufarsin” i den moderne verdenskultur
15. Hvorfor menneskene ikke kunne modtage og praktisere kristendommen i den renkultur, i hvilken den udgik fra verdensgenløserens mund og væremåde
16. Den reducerede kristendom og følgerne heraf
17. Med intelligensevnens opståen blev mennesket materialistisk og gudløst og foragtede alle de tidligere abstrakte bærende idealer og livssandheder
18. De ved intelligensevnen frembragte kulturgoder
19. Da den materialistiske overbegavelse skabte en religiøs eller psykisk underbegavelse, der affolker verdensreligionerne
20. Religiøsitetens forvandling til politik
21. Magten i stedet for retten
22. Den tvungne værnepligt, kristendommen og menneskenes eget store fredsønske
23. Lavintellektualitetens kapitulation
24. Lavintellektualitetens fornemste kulturfundament og dettes skjulte krigsfront
25. Den skjulte krigsfronts farligste og mest livsødelæggende våben
26. Den moderne verdenskulturs to krigsfronter, der umuliggør freden
27. Når alle livsgoderne er monopoliseret som privatejendom
28. Den moderne kulturs økonomiske fængsling af mennesker
29. Den moderne verdenskultur er en dans om guldkalven
30. Når man har gjort “magten til ret” i stedet for at gøre “retten til magt”

Højintellektualitetens epoke
31. Guldkalvsreligionen
32. Bebudelsen af en kommende højintellektuel livsepoke for menneskeheden
33. Hvad der allerede er gået i opfyldelse af bebudelsen af den hellige ånds komme
34. Hvorfor den materialistiske videnskab kun kan være at udtrykke som lavintellektualitet
35. Skabelsen af den virkelig varige fred på jorden er ikke alene et spørgsmål om den materialistiske videnskab, det er i lige så høj grad et spørgsmål om en videnskab for væremåde
36. Hvorfor det bliver åndsvidenskaben, der til slut bliver verdens frelse
37. Hvorledes forjættelserne om juleevangeliets “fred på jorden” og den “ny himmel” og den “ny jord” går i opfyldelse
38. Hvad der ligger til grund for, at man har kunnet forudsige menneskehedens skæbne i form af de store religiøse forjættelser
39. Kulturens skabelse og menneskets fri vilje
40. Kulturskabelsens sidste fundament


Bibliografiske oplysninger

104 sider
ISBN: 978-87-575-0276-3
2. udgave, 1. oplag
Martinus Institut, 1999

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58