Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Du kan også følge Martinusshop på Facebook

Martinus: To slags kærlighed (småbog 28) Martinus:
To slags kærlighed (småbog 28)

Pris: kr. 95,00
 

 
Er på lager
I denne bog giver Martinus et overblik over hele det vældige verdensbillede. Han gennemgår udviklingen gennem spiralkredsløbet frem til vore dages "de ulykkelige ægteskabers zone". Denne zone markerer overgangen fra den selviske forelskelsessympati til den menneskelige alkærlighed.


Indholdsfortegnelse

1. Ægteskabsprincippets mission
2. Væsener i hvilke næstekærligheden eller alkærligheden ikke eksisterer
3. Den højeste ild eller Guds ånd i dyreriget
4. Guds plan med det ufærdige væsen
5. Det verdensfrelsende tankeklima
6. Hvorfor er menneskene ikke blevet alkærlige for længe siden?
7. Man kan ikke forvandle et dyr til menneske ved tale, skrift, trusler om straf eller løfter om paradis
8. Hvad der betinger væsenernes modtagelighed for humane påbud eller vejledning i alkærlighedens moral og væremåde
9. Alkærligheden kan kun blomstre i samme grad, som væsenet har overvundet mørket eller den dyriske natur i dets egen psyke eller væremåde
10. Det levende væsens evige manifestation og livsoplevelse
11. Det evige livs spiralkredsløb og tilværelsesplaner
12. Bibelens “Adam” er hverken “dyr” eller “menneske”, er hverken “hankøn” eller “hunkøn”
13. Adam i salighedsriget
14. Sult- og mættelsesprincippet
15. Ved lysoplevelsens vendepunkt i spiralkredsløbet
16. Erindringsoplevelsen som medvirkende drivkraft i væsenets passage ind i et nyt spiralkredsløb
17. Væsenerne og mineralriget
18. Bibelens sovende Adam
19. Guds ånds tilstedeværelse igennem organfunktion i det levende væsen
20. Guddommens og de levende væseners X-analyser
21. Guddommens primære bevidsthed
22. Hvorledes Guddommens bevidsthed evigt kan være på sit højeste stadium
23. Guddommens primære og sekundære bevidsthed. Grundenergierne og spiralkredsløbene
24. Den eneste ene sande Gud
25. Syndefaldets verden og jordens menneskehed
26. Guddommen og de levende væsener
27. Faderen og sønnen
28. Hvorfor man skal tilgive menneskene deres befordring af mørket
29. Mørket eller “det ubehagelige gode”
30. Evas skabelse”
31. Parringsakten. Guds ånd i mørket
32. Parringskærlighedens udslag
33. Hvorfor Jesus valgte korsfæstelsen
34. Ægteskabs- eller parringskærlighedens mission
35. To slags kærlighed
36. Væsenet bliver dobbeltpolet og får menneskelig begavelse
37. Den dræbende uvidenhed
38. Menneskelig begavelse og dyrisk mentalitet
39. Djævlebevidsthed og dens mørke skæbnevirkninger
40. Det begyndende menneske
41. Hvorfor vi må bruge udtrykket “djævlebevidsthed”
42. Alkærlighedens tilblivelse
43. Alkærlighedens natur
44. En døende verdensepoke og en ny verdensepokes fødsel
45. Alkærlighedens begyndende tilsynekomst
46. Sabotage af Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse
47. De enpolede menneskers antipati imod de dobbeltpolede mennesker
48. De ulykkelige ægteskabers zone
49. Ægteskabsmoralen
50. Enpoletheden og “nydelsen af kundskabens træ”. Dobbeltpoletheden og “nydelsen af livets træ”
51. Alkærlighedens fødselsveer
52. De begyndende dobbeltpolede mennesker
53. Guds ånds strålevæld i det færdige “menneske i Guds billede efter hans lignelse”
54. Hvad verdensaltets kosmiske analyser viser os


Bibliografiske oplysninger

146 sider
ISBN: 978-87-575-0281-7
3. udgave, 2. oplag
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Per Bruus-Jensen: Sol & Måne
(31/7 2023)


Sv. Å. Rossen: Martinus’ kosmiske verdensbillede og åndshistorien, bind 1 og 2
(19/3 2023)


Olav Johansson: Kosmisk rejsende
(17/12 2022)


Sören Grind: Reinkarnation
(22/6 2022)


Martinus: Gennem døden - temabog 1
(27/4 2022)


Else Byskov: De bedst tilgængelige beviser for at menneskets bevidsthed overlever døden
(27/4 2022)


Byskov & McMahon: Livet efter Døden i en Nøddeskal
(27/4 2022)


Rune Östensson: Univers - hvem er du?
(22/4 2022)


Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
(7/6 2021)


Søren Jensen: Pengene eller livet?
(19/4 2020)


Byskov & McMahon: Skæbne og karma i en nøddeskal
(16/4 2020)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58