Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Vejen til indvielse (småbog 12)
Martinus:
Vejen til indvielse (småbog 12)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne
Vejen til indvielse
Omkring mine kosmiske analyser
Gavekultur

I Vejen til indvielse får vi nøglen til ”visdommens port” og en forklaring på, hvad sand ydmyghed vil sige. I artiklen Omkring mine kosmiske analyser vises, hvad der kræves for at kunne forstå de kosmiske analyser. Artiklen Gavekultur beskriver, hvordan en gave kan være ”camoufleret forudbetaling” - Gaveprincippet kædes sammen med diktaturets undergang og demokratiets opståen.


Indholdsfortegnelse

Vejen til indvielse
1. Det daglige jordiske liv er et guddommeligt eventyr
2. En vandring i mørket
3. Når den menneskelige begavelse bliver til forbandelse i stedet for til velsignelse
4. Oplevelsen af døden i stedet for livet
5. Nøglen til visdommens port
6. Hovmod og ydmyghed
7. Hvorfor ydmyghed er så absolut nødvendig
8. Når “små mennesker” tror om sig selv, at de er “store”
9. Det er ikke begæret efter rigdom og hæder, der kendetegner det virkeligt store menneske
10. Hvad der kendetegner den indbildte eller kunstige storhed
11. Den rige mand og “nåleøjet” eller tærskelens vogtere
12. Når den rige mand kommer i sjælelig konflikt med sin krøsustilværelse
13. Det sande og det falske overklassemenneske
14. Ligesom individerne fremtræder som rige og fattige, således fremtræder også nationerne i samme skæbneforhold som rige og fattige
15. Den sande rigdom kan hverken købes eller sælges
16. Hvorfor det virkelige overklassemenneske ikke bliver anerkendt
17. De kunstige standsforskelle
18. Den rige mands sympatier og antipatier
19. Den indbildte standshøjde og “kejserens nye klæder”
20. Meget slet camoufleret forfængelighed
21. Den primitive forfængelighed hos kulturmennesket såvel som hos naturmennesket
22. En gallaudsmykning forandrer ikke skurken til en helgen eller til et højere udviklet menneske end det, det oprindeligt er
23. Når den primitive forfængelighed tilsidst afføder ydmyghed i det hovmodige sind
24. Hovmodet indenfor det religiøse område
25. “De kalkede grave”, hvis indhold er “døde ben og al slags urenhed”
26. Hvem der ophøjer sig selv skal fornedres, men hvem der fornedrer sig selv skal ophøjes
27. De misfornøjede “arbejdere i vingården” eksisterer stadig
28. Falske Kristus’er, falske profeter og falske okkulte kapaciteter
29. Hvad der afslører den falske profet eller falske åndelige kapacitet
30. Når tællepråsen vil konkurrere med solen
31. Hovmodet er den mest effektive tillukkelse af sanserne for højere okkult oplevelse eller kosmisk klarsyn
32. Det er kun det forstående og kærlige menneske, man skænker fuld venskab og fortrolighed
33. Hvorledes man igennem erkendelsen af sin egen ufuldkommenhed kommer i kontakt med udviklingen og det virkelige liv
34. Hvad det er, vi kalder “ydmyghed”
35. Ydmygheden fjerner tærskelens vogtere og åbner indvielsens porte for “den fortabte søn”, der derved bliver ét med sin evige Fader

Omkring mine kosmiske analyser
1. Hvad der kræves for at forstå de kosmiske analyser
2. Følelsesmennesket og intelligensmennesket
3. Det højintellektuelle menneske
4. Højintellektualitet eller dette at være “ét med Faderen”
5. Den fuldkomne opfattelse af primitivt tankeklima
6. Omkring begrebet “Guds veje er uransagelige”
7. En erkendelse, der suggererer til troen på døden i stedet for til troen på livet
8. De materialistiske forskere og alkærligheden
9. Væsener, der ræsonnerer partisk og derfor ikke kan “se Gud”
10. Talentet for oplevelse af Guddommen eller verdensaltet
11. Sympatier og antipatier
12. Åndsligevægten og den evige fred, den hellige ånd eller den store fødsel
13. Den største hindring i opnåelsen af den højeste viden
14. Hvo som synes at stå, se vel til, at han ikke falder
15. Hvem himmeriges rige, kosmisk bevidsthed eller højeste viden begynder at komme nær
16. Hvorfor man ikke skal dømme eller være intolerant overfor andre mennesker
17. Den gode jord for den ny kosmiske verdensimpuls
18. Følelses- og intelligensmenneskenes reaktion overfor min fortolkning af de store fakta
19. De væsener i hvem “Guds billede” vokser synligt frem i deres daglige væremåde
20. Når man bliver skuffet over venner, der ikke er interesseret i åndsvidenskab
21. Hvorledes mennesker, der har åndsvidenskaben til livsbasis, bør forholde sig overfor andre væsener
22. Når jeg bruger udtrykket: “Jeg og Faderen vi er ét”
23. Kilden hvorfra jeg har min viden
24. Min kosmiske oplevelse eller oplevelsen af den hellige ånd
25. Garantien for mine kosmiske analysers identitet med den evige sandhed
26. Hvorfor min mission kun kan være og blive lys

Gavekultur
1. Når en gave er camoufleret forudbetaling for en forventet opnåelse
2. Den nuværende samfundsordning og dens indflydelse på mentaliteten
3. Reklame som maskeret gavepropaganda
4. Samfundslidelserne, diktatur og gaveprincip
5. Giveevnen, og ikke rigdom eller fattigdom, er kendetegnet på et menneskes udviklingstrin
6. Verdens frelse gennem gaveprincippet, diktaturets undergang og demokratiets opståen
7. Gaveprincippet og naturens kredsløb. Demokratiet og verdensgenløsning
8. Den virkelige gaveydelse


Bibliografiske oplysninger

200 sider, hæftet
ISBN: 978-87-575-0344-9
4. udgave, 1. oplag
Martinus Institut, 2013

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58